Origen de l’Porc Negre

L’origen de l’Porc Negre es remunta a aquesta època remota. Al llarg de la Història, l’illa va ser envaïda per diverses civilitzacions i les noves poblacions van portar amb si, no només la seva cultura i tradicions, sinó també animals amb diferents característiques. Els encreuaments amb aquestes altres races, van donar lloc a modificacions de la raça local, que progressivament es va anar adaptant a les condicions climàtiques i vegetals de Mallorca. Aquests encreuaments es van fer en funció de les necessitats i de l’alimentació disponible, donant lloc a l’actual raça de l’Porc Negre mallorquí.